Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz troszcząc się o ochronę prywatności naszych klientów, firma GEOD Krzysztof Otrzonsek Zakład Usług Geodezyjnych (NIP: 8761551433), z siedzibą przy ul. Murowa 59/5, 86-300 Grudziądz, podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

1. Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

a. Dane osobowe są gromadzone jedynie w celu realizacji usług geodezyjnych oraz w celach związanych z działalnością handlową i administracyjną. Mogą być zbierane podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez formularze na stronie internetowej lub osobiście.

b. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, jednakże wyłącznie po uzyskaniu zgody klienta.

c. W przypadku zbierania danych osobowych, informujemy o celu ich zbierania oraz odbiorcach, którym dane mogą być udostępnione.

d. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniającymi ich poufność i bezpieczeństwo.

2.Udostępnianie danych osobowych

a. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług geodezyjnych oraz w celach związanych z działalnością handlową i administracyjną. Mogą być przekazywane podmiotom współpracującym, takim jak kancelarie prawne lub biura rachunkowe.

b. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom państwowym.

3.Bezpieczeństwo danych osobowych

a. Firma GEOD Krzysztof Otrzonsek Zakład Usług Geodezyjnych podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą czy rozpowszechnianiem. Wykorzystujemy zabezpieczenia fizyczne oraz technologiczne, takie jak szyfrowanie danych czy zapory ogniowe.

b. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione do ich przetwarzania, które są zobowiązane do zachowania poufności.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę GEOD Krzysztof Otrzonsek Zakład Usług Geodezyjnych, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

b. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia [data] i może być okresowo aktualizowana w celu dostosowania do zmieniających się wymagań prawnych oraz zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień polityki prywatności, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej.